Lãng phí

Lãng phí

Lãng phí

Lãng phí

Để bảo vệ môi trường, thành phần bãi chôn lấp thiết yếu là lớp lót màng chống thấm chính.Tất cả các vật liệu địa vật liệu được áp dụng bao gồmMàng chống thấm HDPE/LLDPE, vải địa kỹ thuật, geonet, vật liệu tổng hợp địa lý,được hình thành thành một hệ thống tích hợp để bảo vệ tài nguyên nước ngầm và đất có giá trị.