Rào cản gốc

  • nhà
  • Rào cản gốc

Rào cản gốc


Do đặc tính chống thấm, kháng hóa chất và kháng rễ, vì vậy nó có thể được sử dụng làm hàng rào rễ cho các loại cây như cây cối, bụi rậm, v.v.

YINGFAN ·Màng chống thấm HDPEcó thể là một lựa chọn tốttrong ứng dụng này.
 


140x140

140x140