Ao trang trí

  • nhà
  • Ao trang trí

Ao trang tríAo trang trí được sử dụng để tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cho các văn phòng công ty, khách sạn, khu dân cư phát triển, trung tâm mua sắm và các điểm du lịch. Để tránh tác động của nước thấm vào các cấu trúc xung quanh và để kiểm soát tốt hơn chất lượng nước trong các ao trang trí, đáy của các ao này phải được lót để tránh rò rỉ. Geosynthetic là một giải pháp tốt cho dự án hệ thống lót dưới cùng này.

YINGFAN ·Màng chống thấm HDPElà một màng tổng hợp có độ thấm rất thấp, có tính thấm thấp nhất trong số các vật liệu màng chống thấm được sử dụng hiện nay. Nếu cần thiết để ổn định độ dốc,Màng chống thấm HDPE có kết cấu YINGFANcó thể được sử dụng.Vải địa kỹ thuật không dệt YINGFANcó thể bảo vệ màng chống thấm bằng cách đệm chống lại lớp dưới cấp hoặc lớp bê tông không đồng đều. Ngoài ra, một GCL có thể được sử dụng để lót các ao trang trí này. Có một lợi ích khi sử dụng GCL vì không cần thiết phải thêm các lớp lót ngăn chặn khác hoặc các vải địa kỹ thuật khác để bảo vệ GCL vì bản thân GCL bao gồm vải địa kỹ thuật và lớp chống thấm. Để ngăn chặn thủy lực bổ sungYINGFAN ·lót vải địa kỹ thuật bentonite GCLcó một lớp phủ không thấm nước ở một bên của vải địa kỹ thuật để cung cấp cho GCL thêm ngăn chặn thủy lực.