Ao bốc hơi

  • nhà
  • Ao bốc hơi

Ao bốc hơi


Ao bốc hơi là ao nhân tạo có diện tích bề mặt rất lớn được thiết kế để làm bay hơi nước hiệu quả dưới ánh sáng mặt trời và tiếp xúc với nhiệt độ môi trường xung quanh.

Ao bốc hơi có một số công dụng. Các ao bốc hơi muối tạo ra muối từ nước biển. Chúng cũng được sử dụng để xử lý nước muối từ các nhà máy khử muối. Các mỏ sử dụng ao để tách quặng ra khỏi nước. Các ao bốc hơi tại các khu vực bị ô nhiễm sẽ loại bỏ nước khỏi chất thải nguy hại. Các ao bốc hơi cũng có thể được sử dụng để làm bay hơi lượng mưa rơi vào một khu vực bị ô nhiễm.

YINGFAN HDPE geomembrane /Vải địa kỹ thuật sản phẩmcó thể được sử dụng rộng rãi Trong các ao bốc hơi này đểchứa chất lỏng và nhận các chức năng môi trường và thiết kế.