Hồ chứa lưu trữ

  • nhà
  • Hồ chứa lưu trữ

Hồ chứa lưu trữ


Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và được bảo vệ nhất trên trái đất. Để đáp ứng các quy định ngăn chặn và xử lý nước, các hồ chứa và xử lý nước tại chỗ được công nhận là chìa khóa trong các cơ sở xử lý.

YINGFAN ·HDPE (Polyethylene mật độ cao) màng chống thấm và các sản phẩm thoát nướcđược chứng minh là cung cấpmột phương pháp hiệu quả và hiệu quả để chống thấm các cấu trúc và hồ chứa đất, sỏi, bê tông và thép lót thép. Chúng tôi cung cấp một dòng sản phẩm hoàn chỉnh {bao gồm geomembrane, vải địa kỹ thuật (lớp bảo vệ cho geomembrane), bentonite GCL (để thay thế một số hoặc tất cả các lớp đất nén)} và các dịch vụ lắp đặt để đáp ứng nhu cầu ngăn chặn và xử lý nước cụ thể.

140x140