Khai thác mỏ

Khai thác mỏ

Heap Leach Pond Liners / Tailing Waste Dam Liners

Heap Leach Pond Liners / Tailing Waste Dam Liners

Các miếng lọc đống, ao dung dịch và đập đuôi đều làcần phải được lót để giảm thiểu khả năng phát tán lixiviant độc hại ra môi trường.Các sản phẩm YINGFAN có khả năng chống đâm thủng và hóa chất tuyệt vời là lựa chọn tốt nhất cho các hệ thống lót ngăn chặnđể đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành khai khoáng.