Dự án xử lý toàn diện quận Shanxi Taigu đối với chất thải rắn đô thị

  • nhà
  • Dự án xử lý toàn diện quận Shanxi Taigu đối với chất thải rắn đô thị

Trường hợp

Dự án xử lý toàn diện quận Shanxi Taigu đối với chất thải rắn đô thị


Dự án điều trị toàn diện quận Shanxi Taiguđối với chất thải rắn đô thị,chiếm khoảng 5,79 ha, nằm ở phía tây bắc Làng Limei Thị trấn Yangyi Quận Taigu, vớitổng số tiền đầu tư 0,110809 tỷ RMB, được xây dựng bởi Công ty Xử lý Chất thải Rắn Taigu Longxiang. Ltd. Lượng xử lý chất thải hàng ngày của nó là 200 tấn / ngày với lượng dự trữ là 100 tấn / ngày.

Từ năm 2011, công ty chúng tôi đãcung cấp hơn 200 nghìn mét vuông màng chống thấm HDPEcho dự án này. Của chúng tôiYINGFAN ·màng chống thấm HDPE đã nhận được sự công nhận tốt từ chủ dự án trong ứng dụng này.
 
140x140
140x140